Coaching

“Why do you get out of bed in the morning and why should anyone care…”  – Simon Sinek –

Ik zie veel mensen worstelen met het maken van de juiste levens- of loopbaankeuzes. Keuzes die dicht bij henzelf liggen en kunnen leiden tot een (meer) zinvol en ontspannen leven.

De meesten van ons willen terugkijken op een betekenisvol leven en bijdragen aan dingen die belangrijk voor ons zijn. Ik richtte me lang op zaken die daar niet echt aan bijdroegen. Sinds ik zelf heb geleerd dat beter te doen, begeleid ik ook anderen in het maken van de juiste keuzes.

Ik geloof dat als je weet wat echt belangrijk voor je is, en je jezelf daarmee kunt verbinden, dat stress plaats maakt voor een rustiger leven met meer betekenis, voldoening en vreugde. Het brengt je balans en helpt te verbinden met jezelf en anderen.

Dat is waarom ik Eerlijk, een scandinavische huiskamer met heerlijke koffie en laagdrempelige on-demand Talks & Coaching ben gestart.

Meer weten? Kom langs voor Coffee & free 15 min talks. of mail aan coaching@eerlijkamsterdam.nl

Nog wat meer achtergrond:

We zijn ons meer en meer bewust van de impact die onze beslissingen en daden hebben op de wereld om ons heen.

Op mensen, op dieren, op het milieu en op de sociale verhoudingen in de wereld waarin we leven. We proberen te snappen waarom we doen wat we doen, wat ons drijft en wat ons verbindt. Of dat nu uit onszelf komt of uit wellicht een meer spirituele bron, we zoeken betekenis en willen ons leven daarlangs vormgeven.

Eerlijk combineert twee passies: de voorliefde voor persoonlijke ontwikkeling, en passie voor eten en drinken. Een plek bieden waar dit allemaal samen komt is een droom die uitkomt. Een plek met kwalitatieve horeca voor een eerlijke prijs in een prettige, open en dynamische setting die inspireert en uitnodigt tot het voeren van een goed gesprek en het leggen van contacten. Coaching voor een breder publiek toegankelijk maken, laagdrempeliger en minder kostbaar.